Kto prowadzi  wolontariat i-rodzina.pl?

Portal jest incjatywą chrześcijańskich instytucji wspólpracujących z i-rodziną : kościołów, klasztorów, parafii, domów rekolekcyjnych.

Realizuje inicjatywy społeczności lokalnych oraz projekty mające na celu  pomoc społeczną i świadomą postawę członka wspólnoty chrześcijanskiej.

Jest jedyną tego rodzaju organizacją w kraju, która łączy projekty online i jednocześnie wspiera wolontariat regionalnie.

STRONA W PRZYGOTOWANIU. ZAKOŃCZENIE PRAC W SIERPNIU 2017. PROSIMY O ŚLEDZENIE KALENDARZA WYDARZEŃ NA NASZEJ STRONIE

STRONA W PRZYGOTOWANIU. ZAKOŃCZENIE PRAC W SIERPNIU 2017. PROSIMY O ŚLEDZENIE KALENDARZA WYDARZEŃ NA NASZEJ STRONIE

MISJA

Jesteœmy  wspólnotą osób wierzących, którzy dzielą się nawzajem dosœwiadczeniem, siłą i nadzieją. Opieramy się na  takich chrzeœcijańskich wartoœciach jak: miłoœć, wiara, zaufanie, nadzieja  CZYTAJ WIĘCEJ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

kalendarz baner5

DOŁĄCZ DO NAS