Każde społeczeństwo, aby przetrwać i móc się rozwijać, potrzebuje członków społecznośœci potrafiących wspierać się wzajemnie i dbać o swoje wartoœści.

Każdy Darczyńca jest  wspaniałym wsparciem, a wpłaty pozwolą na działanie całej  społecznoœci i konsekwentne realizowanie szczytnych celów. Bóg zapłać za Twoją pomoc!

STRONA W PRZYGOTOWANIU. ZAKOŃCZENIE PRAC W SIERPNIU 2017. PROSIMY O ŚLEDZENIE KALENDARZA WYDARZEŃ NA NASZEJ STRONIE

MISJA

Jesteœmy  wspólnotą osób wierzących, którzy dzielą się nawzajem dosœwiadczeniem, siłą i nadzieją. Opieramy się na  takich chrzeœcijańskich wartoœciach jak: miłoœć, wiara, zaufanie, nadzieja  CZYTAJ WIĘCEJ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

kalendarz baner5

DOŁĄCZ DO NAS